Artikel

NILAI SURVEY INDEX KEPUASAN MASYARAKAT
Kurun Waktu Survey : Januari s.d. April 2020
Nilai :

3,36 (Sangat Baik)

NILAI SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Kurun Waktu Survey : Januari s.d. Juni 2020
Nilai :

3,52 (Bersih dari Korupsi)

 

Copyright ©2017 | Design by Pengadilan Negeri Rokan Hilir | Templates by rbh_pet